Aktuellt

Johan Bröjer ny professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Johan Bröjer är professor i internmedicin häst vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Hans forskning handlar om ekvint metabolt syndrom.
Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Stiftelsen Hästforskning (SHF) har finansierat flera av Johan Bröjer studier av sjukdomskomplexet ekvint metabolt syndrom (EMS). Hästar med EMS lider av insulinresistens och sjukdomskomplexet är den vanligaste orsaken till att hästar får fång, en ofta mycket smärtsam inflammation i hästens hovar. I början av april höll Johan föreläsning om sin forskning i samband med installationsceremonin för nya professorer vid SLU. Den senaste forskningen som omnämns i föreläsningen handlar om att prova en ny medicin för att motverka hyperinsulinemi, projektet är finansierat av SHF och pågår just nu. Johan har även genomfört flera andra studier som går att läsa om i vår projektbank.

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners