Beredningsgrupper

Stiftelsen Hästforskning har två beredningsgrupper som bedömer ansökningar om forskningsanslag. Peter Kallings är forskningssekreterare för båda beredningsgrupperna.

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap

Ordförande

 • Eva Pettersson, PhD

Relevanspersoner

 • Peter Franzén, VMD (Agria)
 • Antti Rautalinko, veterinär (ATG)
 • Solveig Marie Stubsjøen, VMD, Norges veterinärinstitut (NHS)
 • Kristina Wärmefjord, docent, Chalmers tekniska högskola

Veterinär-, husdjurs-, teknikvetenskaplig kompetens

 • Thorvaldur Àrnason, AgrD, professor vid Islands lantbrukshögskola
 • Casper Lindegaard, VMD, chefskirurg, Evidensia specialisthästsjukhuset, Helsingborg
 • Irma Oskam, professor, NMBU, Oslo
 • Idun Rosenfeld, VMD, Felleskjøpet Agri SA, Ås
Beredningsgrupp för veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap

Samhällsvetenskap & humaniora

Ordförande

 • Grete Stokstad, AgrD, Sen.Sci.Advis., Ås

Relevanspersoner

 • Mats Greiff, professor i historia, Malmö högskola
 • Titti Jöngren, lantbrukare (Stiftelsen Lantbruksforskning)
 • Lars Pelin, Jur.dr., universitetslektor i juridik, Lunds universitet

Kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora

 • Ulla Ekström von Essen, docent, lektor, Södertörns högskola
 • Marit Sörensen, psykolog, professor, Norges idrottshögskola
 • Hilkka Vihinen, professor, MTT, Helsingfors
Beredningsgruppen för samhällsvetenskap och humaniora, Lars Pelin saknas på bilden

Reseräkningsblankett, Stiftelsen Hästforskning

Till bedömningssystemet

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.