Beredningsgrupper

Stiftelsen Hästforskning har två beredningsgrupper som bedömer ansökningar om forskningsanslag.
Beredningsgrupperna samlade på KSLA för gransknng av ansökningarna i utlysningen för 2019.

Ansökningarna om forskningsanslag granskas av beredningsgrupperna, därefter fattar stiftelsens styrelse beslut om bidrag efter beredningsgruppernas förslag.

Stiftelsens forskningschef är sekreterare för båda beredningsgrupperna.

Beredningsgrupp - Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

Ordförande
Eva Pettersson, PhD

Relevanspersoner
Peter Franzén, VMD (Agria)
Antti Rautalinko, veterinär (ATG)
Solveig Marie Stubsjøen, VMD, Norges veterinärinstitut (NHS)
Kristina Wärmefjord, docent, Chalmers tekniska högskola

Veterinär-, husdjurs-, teknikvetenskaplig kompetens
Bart Ducro. Ass. prof., Wageningens universitet, Nederländerna
Casper Lindegaard, VMD, chefskirurg, Evidensia specialisthästsjukhuset, Helsingborg
Irma Oskam, professor, NMBU, Oslo
Idun Rosenfeld, VMD, Felleskjøpet Agri SA, Ås

Beredningsgrupp - Samhällsvetenskap och humaniora

Ordförande
Agnar Hegrenes, AgrD, Oslo

Relevanspersoner
Mats Greiff, professor i historia, Malmö högskola
Titti Jöngren, lantbrukare (Stiftelsen Lantbruksforskning)
Eva Myrgren, lantbruksföretagare och hästuppfödare

Kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora
Ulla Ekström von Essen, docent, lektor, Södertörns högskola
Marit Sörensen, psykolog, professor, Norges idrottshögskola
Leena Rantamaki-Lahtinen, AgrD, Helsingfors universitet

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.