Aktuellt

Sök forskningsmedel för 2017

Stiftelsen Hästforskning beviljar anslag till forskning kring hästen och hästnäringen i Sverige och Norge.

Viktiga datum och tider

 • Steg 1 öppnar 1 april 2016, 11.00
 • Steg 1 stänger 1 juni 2016, 15.00
 • Steg 2 öppnar 1 september 2016, 11.00
 • Steg 2 stänger 3 oktober 2016, 15.00
 • Styrelsen tar beslut i december 2016

Nytt för i år

Ansökan görs från och med i år i två steg:

 • I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential. Ett antal ansökningar går vidare till steg 2.
 • I steg 2 ges möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska.

För fortsättningsansökningar gäller samma datum som för steg 2.

Forskningsområden

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

 • Hälsa och välfärd
 • Reproduktion
 • Utfodring, uppfödning och hästhållning
 • Teknikutveckling

Samhällsvetenskap och humaniora

 • Hästens roll för människan
 • Hästens roll för samhället
 • Hästens roll för miljön

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett Appendix till forskningsprogrammet.

Hästnäringens forskningsprogram

Ansökan

Vi uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och välkomnar ansökningar inom forskningsprogrammets bägge programområden.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering.

Ansökan skall vara skriven på svenska eller norska, men forskningsplan, CV med mera kan vara skrivet på engelska om skäl därtill föreligger.

Observera att för norska, svensk-norska och norsk-svenska projekt gäller särskilda instruktioner som du hittar i ansökningssystemet.

Bedömningskriterierna är samma som för Stiftelsen Lantbruksforskning och återfinns i deras handbok.

Observera att Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok inte gäller i sin helhet för Stiftelsen Hästforskning. Läs mer här. 

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem.

För fleråriga projekt ska inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

Ytterligare information

Kontakta Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli om du behöver hjälp med ansökningssystemet
admin@lantbruksforskning.se

Peter Kallings, forskningschef
+46 (0)8-627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

Norska sökanden uppmanas att kontakta:
Siri Anzjøn, Norges forskningsråd
+47 22037098
sia@forskningsradet.no

Beviljade anslag för 2016

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners