Aktuellt

Två utlysningar av forskningsmedel öppnar 3 april

Idag, den 3 april, öppnar Stiftelsen Hästforskning två utlysningar av forskningsmedel. Den årliga öppna utlysningen och en riktad utlysning för forskning om kallblodiga travhästar.
Öppen utlysning

Årets öppna utlysning är på totalt 13 miljoner svenska kronor, varav uppskattningsvis 5 MSEK till nya projekt och 8 MSEK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. Utlysningen omfattar även 10 miljoner norska kronor, varav uppskattningsvis 5 MNOK till nya projekt och 5 MNOK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen. Samtliga delar från Stiftelsen hästforsknings forskningsprogram täcks inom den aktuella utlysningen. Stiftelsen förbehåller sig rätten att utöva portföljtänk.

Läs mer om den öppna utlysningen

Riktad utlysning

Den riktade utlysningen är en gemensam satsning från intressenter i Norge såväl som Sverige. Stiftelsen hästforskning tillsammans med norsk och Svensk Travsport och Stiftelsen Järvsöfaks utlyser forskningsmedel för främjandet av den kallblodiga travhästens hälsa, reproduktion, välfärd samt hållbarhet och prestation. Utlysningen gäller i första hand bidrag till forskning med direkt relevans för den kallblodiga travhästen, och där forskningssamverkan sker mellan Norge och Sverige.

Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en ökad kunskap som främjar hästarnas hälsa, reproduktion, välfärd samt hållbarhet och prestation. Projekten skall till exempel bidra till ökad kunskap om optimal hästhållning, träning och tävling av travhästar, effekter av hög inavelsgrad, metoder för identifiering av olika typer av skador, ohälsa och positiva välfärdsindikatorer i tidigt skede eller utveckling av förbättrad diagnostik, behandling och rehabilitering av vanligt förekommande sjukdomar.

Utlysningen omfattar 2 260 000 svenska kronor, samt 1 240 000 norska kronor fördelat över 3 år till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt under perioden 2024 – 2026. Maximalt tak för sökt belopp enskilt år tillämpas om max 1 miljon kronor per valuta. Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge.

En referensgrupp innehållande representanter från den kallblodiga travsporten i Norge och Sverige samt Stiftelsen Hästforskning kommer att knytas till det beviljade projektet för att få en praktisk koppling mellan projekt och näring redan under tiden för pågående forskningsprojekt, både för feedback från praktiken och för ökad kommunikation av projektets framsteg och resultat under projektets gång.

Projektet förväntas starta 2024. Medel kan sökas för högst tre år.

Läs mer om den riktade utlysningen

Nyhet 2023

Observera att nytt för i år är att samtliga ansökningar skall använda en mall för forskningsansökan. Mallen återfinns på sidan ”handbok och mallar” för steg 1 samt steg 2. Samma mall används från 2023 också för norska delar av SHF-forskningsprojekt vid registrering hos Norges forskningsråd efter beviljande.

Digital informationsträff

För dig som är intresserad av att söka medel i årets utlysningar håller vi en digital informationsträff den 25 april kl. 10-12. Träffen välkomnar sökande från både Sverige och Norge och det kommer även att finnas tid att ställa frågor. Anmäl dig senast den 21 april till lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Kontaktpersoner
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Tina Rebecca Hov-Gylthe
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners