Aktuellt

Ytterligare forskningsmedel inom hästassisterad terapi från Ann Kern Godals minnesfond

I anknytning till Stiftelsen Hästforsknings öppna utlysning 2018 finns möjlighet att få finansiering ur Ann Kern Godals minnesfond för projekt inom hästassisterad terapi. Minnesfonden bidrar med upp till 500 000 norska kronor årligen under tre år.

Ann Kern Godals minnesfond stöttar insatser inom området hästassisterad terapi, vilka inte behöver vara knutna till något specifikt medicinskt fält. För att kvalificera sig för specialfinansieringen ska de föreslagna projekten dessutom handla om antingen samhällsekonomiska konsekvenser eller behandlingsformer och behandlingsalternativ.

Projektfinansiering från fonden kan antingen utgöra del av finansieringen av doktorandstudier eller helt eller delvis finansiera en postdok.

Minnesfondens finansiering, kopplad till Stiftelsen Hästforsknings utlysning 2018, kan uppgå till som mest 500 000 norska kronor per år under en treårsperiod.

Stiftelsen Hästforskning och Ann Kern Godals minnesfond kommer gemensamt att besluta om fördelning av fondens specialmedel till ansökningar i Stiftelsen Hästforsknings öppna utlysning. Du som söker medel måste uppfylla minnesfondens villkor men i övrigt skiljer sig inte ansökningsförfarandet.

Stiftelsen Hästforsknings öppna utlysning.

Bakgrunden till Ann Kern Godals minnesfond.

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners