Dryg fördubbling av forskningsmedel inför 2018

I dag öppnar Stiftelsen Hästforsknings utlysning av forskningsmedel inför 2018. Forskare i både Sverige och Norge är välkomna att söka, gärna tillsammans. Årets utlysning är på drygt 21 miljoner kronor, mer än dubbelt så mycket som förra året. Utlysningen är öppen för ansökningar både inom samhällsvetenskap och humaniora och inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap.

PRM 20170331, Dryg fördubbling av forskningsmedel inför 2018

Kvalster ska undersökas i nytt projekt om hudinflammation på häst

Ett projekt har beviljats i vinterns specialutlysning om mugg och rasp på raserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Forskargruppen ska bland annat ta fram metoder för att upptäcka och behandla kvalstret Chorioptes equi som kan orsaka hudlidandet.

Prm 20170317, Kvalster ska undersökas i nytt projekt om hudinflammation på häst

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till åtta nya forskningsprojekt

Åtta nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings utlysning inför 2017. Fem av projekten är helsvenska och tre är samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige. Dessutom får nio pågående projekt fortsatt finansiering.

PRM 20161215, Stiftelsen Hästforskning, beviljade projekt för 2017

Riktad utlysning om mugg och rasp

Den 1 november öppnar Stiftelsen Hästforskning en riktad utlysning på 700 000 kronor om åkommorna mugg och rasp hos kallblodsraserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Utlysningen är öppen för forskningsprojekt i samverkan mellan forskare i Sverige och Norge.

Pressmeddelande 161025, Riktad utlysning om mugg och rasp

Stiftelsen Hästforskning får utökad finansiering från forskningsrådet Formas

Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Formas har tecknat ett nytt avtal om finansiering av hästforskning. Avtalet löper över perioden 2016-2017 och innebär en ökning från 3 till 5 miljoner kronor per år. Formas-medlen kommer i första hand att användas till projekt med samhällsvetenskapligt och humanistiskt fokus i den öppna utlysningen.

20160926, PRM, SHF, Stiftelsen Hästforskning får utökad finansiering från forskningsrådet Formas

Stiftelsen Hästforskning finansierar fem nya forskningsprojekt

Fem nya och tolv pågående forskningsprojekt beviljas medel av Stiftelsen Hästforskning för 2016. Totalt avsätts nära elva miljoner kronor för 2016. De nya projekten handlar bland annat om kallblodstravare, hösilage-”intolerans” och resistensutveckling.

Pressmeddelande 151217

Agria utökar satsning på hästforskning

Agria Djurförsäkring höjer ambitionen inför nästa avtalsperiod med samarbetspartnern Stiftelsen Hästforskning. Varje år avsätter Agria en del av premieintäkterna till forskning för hästars hälsa, djurhållning och skadeförebyggande arbete. Nu ökar Agria forskningsbidraget med 200 000 kronor per år och därmed avsätts 1,7 miljoner kronor årligen till forskningsfonden.

Prm_1504_Agria

Stiftelsen Hästforskning finansierar nio nya forskningsprojekt

Nio nya och sju pågående forskningsprojekt beviljas medel av Stiftelsen Hästforskning inför 2015. Totalt avsätts nära nio miljoner kronor för 2015. De nya projekten handlar bland annat om insulinresistens, narkossäkerhet och hingstspermiers överlevnad.

Prm 1412 beslut

Stiftelsen Hästforskning 10 år

Stiftelsen Hästforskning instiftades 2004 och fyller 10 i år. Så här långt har stiftelsen finansierat 150 forskningsprojekt med totalt 140 miljoner kronor. Lagom till jubileet lanserar Stiftelsen Hästbruksforskning en mailversion av sitt nyhetsblad.

Pressmeddelande Stiftelsen Hästforskning 10 år

Forskning om missbrukspreparat till hästar

Ett nytt problem inom hästsporten är otillåten användning av smärtstillande och prestationshöjande preparat baserade på peptider och proteiner. Preparaten har oftast tagits fram för att användas på människor och därför vet ingen vilka risker och biverkningar de kan innebära för hästar. Ett nytt projekt med finansiering genom Stiftelsen Hästforskning ska utveckla metoder för att upptäcka preparaten.

Prm 1402 missbrukspreparat

Ny kunskap från Stiftelsen Hästforskning

I Stiftelsen Hästforsknings senaste nyhetsblad presenterar vi resultaten från fem stiftelsefinansierade forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap till hästnäringen.

Prm: Nyhetsblad 2 2013

Snabbanalys av ledinfektion och hästens roll som terapeut

Två nya forskningsprojekt har nyligen beviljats av Stiftelsen Hästforskning. Det ena handlar om utvärdering av ny metod att upptäcka ledinfektion hos häst och det andra ska studera hästens roller i olika former av människovård.

Prm: Nya anslag från SHF

Franskt avtal kan lyfta hästforskningen i Sverige och Norge

Kan ett samarbetsavtal med franska forskningsorganisationen Fondation Hippolia bli ett lyft för utvecklingen av svensk och norsk hästforskning? Det är förhoppningen med det avtal som började gälla från 25 januari 2013 mellan Stiftelsen Hästforskning (SHF) och Fondation Hippolia i Frankrike

-Det är i nuläget nödvändigt att söka samarbeten internationellt för att i framtiden kunna garantera en fortsatt stark hästforskning i framför allt Sverige, säger Stefan Johanson, ordförande för SHF.

Fondation Hippolia-pressmeddelande SHF

Tidigare pressmeddelanden från stiftelsen finns på Newsdesk tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse.