En mänsklig sida av hästvälfärden

Petra Andersson, Göteborgs universitet
Status
Pågående
Ansökningsår
2018
Projektnummer
H-18-47-401
Läs mer

Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester

Eric Strand, NMBU, Norway
Status
Pågående
Ansökningsår
2019
Projektnummer
H-19-47-472
Läs mer

Karaktärisering av luftvägsjukdom hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler: en pilotstudie

Amanda Raine, Uppsala University
Status
Pågående
Ansökningsår
2019
Projektnummer
H-19-47-475
Läs mer

Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi

Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet
Status
Pågående
Ansökningsår
2019
Projektnummer
H-19-47-493
Läs mer

Unga ryttares rätt till delaktighet - en villkorad rättighet?

Karin Redelius, The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH)
Status
Pågående
Ansökningsår
2019
Projektnummer
H-19-47-492
Läs mer

Funka till häst - erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Marie Gustavsson, Linköpings universitet
Status
Pågående
Ansökningsår
2019
Projektnummer
H-19-47-485
Läs mer

Overgangen fra vinterfôring til vårbeite - Metabolsk respons relatert til fôr og helse hos hest

Rasmus Bovbjerg Jensen, Norwegian University of Life Sciences
Status
Pågående
Ansökningsår
2019
Projektnummer
H-19-47-484
Läs mer

Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst

Matilda Lampinen Salomonsson, SVA
Status
Pågående
Ansökningsår
2019
Projektnummer
H-19-47-486
Läs mer

Ridlärares tankar om och förutsättningar för kommunikation med sina elever

Ulla Riis, Uppsala universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
H0647160

Sammanfattning av slutrapport Ridlärares pedagogiska praktik – en verksamhetsteoretisk studie Syftet med arbetet är att beskriva och förstå ridlärares pedagogiska praktik under ridlektioner utifrån den s.k. verksamhetsteorin. Tio ridlärare intervjuades…

Läs mer

Rehabilitering och utvärdering av smärta hos sporthästar

Anna Bergh, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
H0647169

Sammanfattning av slutrapport Syftet har varit att validera smärtmätningsmetoden algometri, genom att undersöka intratester reliabilitet, skillnader i algometrivärden mellan friska hästar och hästar med muskelsmärta, samt korrelera algometermätningarna till metoder…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.