Optimering av penicillinbehandlingar till häst för att minska resistensutveckling

Lena Olsén, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2013
Projektnummer
H1347153

Det är viktigt både för att begränsa resistensutveckling och av djurskyddsskäl att det finns ett antibiotikum med smalt antimikrobiellt spektrum med låg risk för biverkningar som kan ges till häst…

Läs mer

Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner

Inger Sofie Hamnes, Veterinærinstituttet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947345

Sammanfattning av slutrapport Hästens spolmask, Parascaris equorum, är den mest patogena parasiten hos föl och ettåringar världen över. Under det senaste decenniet har denna parasit utvecklat resistens mot ivermektin liksom…

Läs mer

Hobbyryttare och sociala medier - information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet

Katriina Byström, Högskolan i Borås
Status
Avslutat
Ansökningsår
2013
Projektnummer
H1347019

Projektet har undersökt med en kvalitativ ansats hur säkerhetsaspekter behandlas i 32 svenska sociala medier (mest bloggar) för hobbyryttare. Säkerhetsaspekterna var sällan ett uttalat ämne i inläggen, utan snarare en…

Läs mer

Integrerade avelsindex för nationell avelsvärdering av svenska ridhästar

Åsa Viklund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447060
Läs mer

Makro- och mikromineralinnehåll i skördat vallfoder för hästar

Cecilia Müller, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247069

Sammanfattning av slutrapport Innehållet av makro- och mikromineraler i inplastat vallfoder undersöktes i 124 prover från svenska och norska gårdar. Innehållet av Ca, P, Mg, K, Cu, Fe, Mn och…

Läs mer

Hästgården - Mellan familjeprojekt och livsstilsföretag

Erika Andersson Cederholm, Lunds Universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947068

Sammanfattning av slutrapport Småskaliga hästföretag är ofta livsstilsorienterade, och utgör en gränszon mellan familj, hobby och verksamhet. Detta ger en speciell karaktär och skapar specifika förutsättningar för företagandet. Syftet med…

Läs mer

Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidinhos hest.

Henning Andreas Haga, Norge Veterinær Høgskole
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947025

Sammanfattning av slutrapport Prosjektet har vært gjennomført som planlagt med små endringer. Populärvetenskaplig sammanfattning Smertestillende effekt ble vist av lidokain og dexmedetomidin gitt intravenøst, det er store individuelle variasjoner i…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners