MHC – Centrum av Hästens Immunsystem

Tomas Bergström, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147283

MHC-regionen kännetecknas av ett stort antal polymorfa gener med viktiga funktioner i immunsystemet . Den höga graden av variation i MHC-regionen gör sekvensering extremt svårt men skulle kunna lösas genom…

Läs mer

Stoppa smittspridningen av kvarka – en studie av tysta smittbärare av Streptococcus equi

Gittan Gröndahl, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147203

Kvarka, infektion med Streptococcus equi subspecies equi (S. equi), är en smittsam luftvägssjukdom hos hästar som kan ge s k tysta smittbärare. Förekomst och diagnos av tysta smittbärare undersöktes hos…

Läs mer

Ny PCR-diagnostik för kvarka

Viveca Båverud, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447061
Läs mer

Smärta - bedömning och behandling hos häst

Lena Olsén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047169

Syftet var att öka kunskapen om smärtlindring till häst samt hur markörer som används för smärtbedömning påverkas av läkemedlen i sig. Metadon studerades som enda behandling och i kombination med…

Läs mer

Studier av transportproteiner som har betydelse för upptag och omsättning av läkemedel hos häst

Pia Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447046
Läs mer

Ärftligt betingade defekter i hästaveln – en kunskapsinventering och pilotstudie

Jan Philipsson, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
H0647165
Läs mer

Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder

Lars Roepstorff, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
0447021
Läs mer

13C-bikarbonatmetoden - en non-invasiv, snabb och enkel metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst

Anne-Helene Tauson, Universitetet for miljø og biovitenskap
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047041

Projektet syftade till att utveckla 13C-bikarbonatmetoden (13CBT) för att bestämma energiförbrukning (EE) hos häst under normala levnadsbetingelser. Metoden validerades och därefter bestämdes EE i vila hos lätt- respektive normalfödda hästraser.…

Läs mer

Hästars rörelsemönster samt banunderlag för träning och tävling – biomekaniska och epidemiologiska fältundersökningar samt metodutveckling

Lars Roepstorff, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
V0747003
Läs mer

Svampflora och förekomst av mykotoxiner i inplastat vallfoder för hästar

Cecilia Müller, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047026

Sammanfattning av slutrapport En 2-årig kartläggning av mögel- och mykotoxinförekomst i inplastat vallfoder på 124 hästgårdar i Sverige och Norge påvisade att mögel återfanns i fodret hos ca 40-50 %…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners