Genome-wide association-studie för identifiering av gener som reglerar kryptorkism hos hästar

Jeanette Axelsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947256

Sammanfattning av slutrapport Syftet med klapphingstprojektet är att undersöka den genetiska bakgrunden till kryptorkism hos hästar. Kryptorkism är en komplex defekt, och påverkas troligtvis både av genetik och miljöfaktorer. Vi…

Läs mer

Peptider och proteiner – bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten

Mikael Hedeland, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2013
Projektnummer
H1347097

Det kommer ständigt information om nya preparat som kan missbrukas i samband med tävling. På senare år har en helt ny typ av substanser uppmärksammats – peptider och proteiner. Dessa…

Läs mer

Hästkrafter för entreprenörskap - Hästbaserad företagsamhet ur ett genusperspektiv

Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847239

Sammanfattning av slutrapport Denna studie har haft det övergripande syftet att studera hur entreprenörskap och genus konstrueras i hästrelaterade verksamheter. Detta har skett genom att studera stalltjejer och kvinnor med…

Läs mer

Tysta smittbärare av kvarkabakterien Streptococcus equi – utökad longitudinell studie

Gittan Gröndahl, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247189

Kvarka, infektion med Streptococcus equi subspecies equi (S. equi), är en smittsam luftvägssjukdom hos hästar som kan ge s k tysta (symptomlösa) smittbärare. Förekomst av bakterien undersöktes vid upprepade tillfällen…

Läs mer

Uppfuktning och mögelbildning vid lagring av hö för hästar

Gunnar Lundin, Institutet för Jordbruks- och miljöteknik - JTI
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447026
Läs mer

Effekt av dexametason på olika biokemiska variabler hos häst

harold tvedten, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247065

Dexametason är en glukokortikoid som är vanlig vid behandling av häst med olika sjukdomstillstånd såsom t.ex. inflammation och allergi. För att bättre förstå biologiska effekter hos hästar som behandlats med…

Läs mer

Förbättrad kryoöverlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination

Jane Morrell Darby, Sveriges Lantbruksuniversitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-008

Målen för projektet är att fastställa om seminalplasman (SP) har en betydelse för hingst spermiernas kryoöverlevnad och befruktningsförmåga. Seminalplasman har visat sig öka spermiers kryoöverlevnad hos andra arter, samt förlänga…

Läs mer

Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten?

Görel Nyman, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-023

Resultaten visar att en kombination av övertrycksandning, mekanisk ventilation och pulserad inhalerad kväveoxid (PiNO) optimerar matchningen av perfusion och ventilation och förbättrar arteriell oxygenering under anestesi hos både friska och…

Läs mer

Hästsparkas anslagsenergi - underlag för dimensionering av stallinredning och byggnadskonstruktioner

Madeleine Magnusson, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-006

Det står angivet i djurskyddsmyndigheternas föreskrifter om allmänna råd om hästhållning att material i boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska ha tillräcklig hållfasthet för att stå emot hästsparkar. Målet…

Läs mer

Forbedret behandling for økt overlevelse etter leddinfeksjon hos føll

Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-051

Målet var å undersøke ledd etter bakterier har kommet inn i sirkulasjonen på føll. Føll hadde blodkar som gikk inn i vekstbrusk slik at bakterier kunne binde seg. Dette førte…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners