"De i stallet". Hästaktiva flickors upplevelser av utseendekulturen i stallet.

Carolina Lunde, Göteborgs Universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947102

I detta projekt undersöktes flickors upplevelser av utseendekulturen i stallet, samt deras syn på kropp, hälsa och träning. Totalt ingick 786 flickor i åldrarna 14-20 år i projektet, varav 256…

Läs mer

Natrium-bensylpenicillin intramuskulärt till häst - ett alternativ till bensylpenicillinprokain

Carina Ingvast-Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847222
Läs mer

Ridlärares tankar om och förutsättningar för kommunikation med sina elever II

Ulla Riis, Uppsala universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047039

Sammanfattning av slutrapport Ridlärares pedagogiska praktik – en verksamhetsteoretisk studie Syftet med arbetet är att beskriva och förstå ridlärares pedagogiska praktik under ridlektioner utifrån den s.k. verksamhetsteorin. Tio ridlärare intervjuades…

Läs mer

Sambandet mellan rubbningar i aminosyrametabolismen och utvecklandet av insulinresistens vid diabetes typ 2-liknande tillstånd hos häst

Katarina Nostell, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147029

Sammanfattning av slutrapport I vilken utsträckning aminosyrametabolismen är påverkad hos hästar med insulinresistens är inte känt. Den experimentella modell vi utvecklat har möjliggjort för oss att studera det tidiga skedet…

Läs mer

Havre, Trichotecener Effekt och nedbrytning hos travhästar

Hans Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747209
Läs mer

Fruktbarhet i hesteavlen: Kartlegging av sædkvalitet og rutiner ved forsendelse av fersk sæd hos kaldblodstraver i Norge.

Ragnar Thomassen, Norges veterinærhøgskole
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047260

Databasen til Det Norske Travselskap sammen med bedekningslister fra avlsstasjoner og journaler fra veterinærer har blitt benyttet for å se på fruktbarhetsresultater etter inseminasjon med fersk sæd hos Norsk Kaldblods…

Läs mer

Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier

Carina Ingvast-Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
0447038
Läs mer

Studier av ett mikrobiellt in vitro-system för produktion av läkemedelsmetaboliter till dopningskontrollen

Mikael Hedeland, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547146
Läs mer

Besättningsrelaterad polyneuropati på häst - med fokus på fall, fallbesättningar samt förekomst av mögelsvampar och neurotoxiska substanser i inplastat vallfoder

Gittan Gröndahl, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
V0747001

Nervsjukdomen förvärvad polyneuropati hos häst (acquired equine polyneuropathy, AEP) förekommer i Norge, Sverige och Finland sedan 1990-talet. Målet för studien var att studera kliniska fynd, patologi, epidemiologi samt foderhygien vid…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners