Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst

Charlotte Lundgren, Linköpings Universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247206

Delstudien analyserar samspelet mellan ridlärare, ryttare och häst vid dressyrträning (fokus på häst-ryttare). Intervjuer, fältanteckningar samt 50 h videoinspelningar av träningar har samlats in och analyserats med hjälp av kommunikationsvetenskaplig…

Läs mer

Immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos friska hästar och hos hästar med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar

Ronny Lindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947249

Sammanfattning Detta projekt syftar till förbättrad kunskap om immunopatologin vid idiopatisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos häst, med användning av qPCR för mRNAanalys och immunohistologi för cellfenotypning. I metodologiska studier etablerades…

Läs mer

Kan brist på natrium och magensium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer?

Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747183
Läs mer

Tillväxtpotentialer i den norska och svenska hästsektorn ur ett nationellt och regionalt perspektiv

Leif Jarle Asheim, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947227

Sammanfattning av slutrapport The purpose of the research project is to analyse the factors for profitability and success that could lead to a sustainable and continued growth of the horse…

Läs mer

Studier av enzymer och transportproteiner som har betydelse för skadliga effekter, sjukdomar och omsättning av xenobiotika hos häst.

Pia Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747199
Läs mer

Inflammationsmarkörer i bronchiella biopsier hos hästar med kronisk bronkiolit

John Pringle, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
0447041
Läs mer

Karaktärisering av mekanismer som orsakar melanom hos avblekbar skimmel

Anna Golovko, Uppsala universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947284
Läs mer

Komposterad hästströgödsel som ett miljövänligt gödsel och jordförbättringsmedel för jordbruksmark- En kombination av hästens välbefinnande och minskade emissioner av näringsämnen till vatten

Barbro Ulén, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247024

Tre olika strömaterial undersöktes för deras egenskaper. I ett laboratorieförsök täcktes jorden med vardera av dessa material och ovanpå lades ett lager färsk hästspillning. Därefter simulerades regn. Tillsats av enbart…

Läs mer

Ridsporten i svensk dagspress ur ett genusperspektiv

Susanna Radovic, Göteborgs Universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747184
Läs mer

Träckanalys - en bra markör för överutfodring med fosfor?

Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147080

Det här projektet ingick som en del i ett större projekt om hästars fosforbehov finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning. Syftet med projektet var att studera fosforomsättningen hos olika typer av hästar…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners