Skyddstäckning av hö för att motverka mögeltillväxt under vinterlagring

Martin Sundberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847209

Sammanfattning av slutrapport I detta projekt undersöktes i tre försök om kommersiellt tillgänglig fiberduk som täckningsmaterial kan förhindra eller avsevärt begränsa uppfuktning och mögeltillväxt i hö under vinterlagring. I försöken…

Läs mer

Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar

Jean-Francois Valarcher, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247140

Herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2 och -5) har påvisats ofta hos hästar över hela världen, men det är oklart om de kan orsaka sjukdom. I den här studien undersöktes…

Läs mer

Behandling av sommareksem hos häst med antihistamin - ett fältförsök

Carina Ingvast-Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547030
Läs mer

Utfodring för hälsa och prestation

Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447016
Läs mer

En ny experimentell djurmodell för att studera ämnesomsättningsrubbningar hos häst

Katarina Nostell, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947105

Sammanfattning av slutrapport Huvudsyftet med denna studie var att genom en standardiserad försöksmodell simulera de tidiga metabola förändringar man ser hos hästar med endotoxinemi, fång och ekvint metabolt syndrom för…

Läs mer

Utvärdering av tränings- och tävlingsunderlag inom hoppsporten

Lars Roepstorff, Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247182

Projektet har utvecklat och validerat en mekanisk hov, OBST (Orono Biomechancal Surface Tester) som simulerar de belastningar som en häst utsätter ett underlag för. På detta sätt kan man nu…

Läs mer

Tropnin I som markör för hjärtmuskelskada på häst

Katarina Nostell, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547075
Läs mer

Ridvägar, en del av Multifunktionella stråk som verktyg för strategisk landskapsplanering - förslag för design och implementering i peri-urbana miljöer

Anna Peterson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747200

Sammanfattning av slutrapport Studien visar på ett stort behov av ökad tillgänglighet i tätortsnära fullåkersbygd. Genom att etablera linjära element som hyser flera funktioner ökas värdet av insatsen och nyttan.…

Läs mer

Hästens roller i olika former av människovård

Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247027

roll i hästunderstödd terapi. I enlighet med Delphi-metod skickades frågeformulär ut till två expertgrupper, en bestående av internationella forskare och en av svenska certifierade ridterapeuter. Frågorna som skulle besvaras var…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.