Hästgården - Mellan familjeprojekt och livsstilsföretag

Erika Andersson Cederholm, Lunds Universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947068

Sammanfattning av slutrapport Småskaliga hästföretag är ofta livsstilsorienterade, och utgör en gränszon mellan familj, hobby och verksamhet. Detta ger en speciell karaktär och skapar specifika förutsättningar för företagandet. Syftet med…

Läs mer

Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidinhos hest.

Henning Andreas Haga, Norge Veterinær Høgskole
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947025

Sammanfattning av slutrapport Prosjektet har vært gjennomført som planlagt med små endringer. Populärvetenskaplig sammanfattning Smertestillende effekt ble vist av lidokain og dexmedetomidin gitt intravenøst, det er store individuelle variasjoner i…

Läs mer

Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves

Nils Ivar Dolvik, NMBU Veterinærhøgskolen
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247099

Prosjektets mål var å finne proteiner som er involvert i styring og arv av osteochondrose. Fra egne studier var det identifisert 4 proteiner som kunne være involvert, og underveis i…

Läs mer

Muskulaturens egenskaper hos unga travhästar och dess betydelse för prestation som tävlingshäst

Birgitta Essen-Gustavsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747219

Sammanfattning av slutrapport Syftet med detta projekt var att studera om muskulaturens fibertyper (typ I, IIA, IIAX, IIX) samt proteiner av vikt för transport av mjölksyra över membraner (MCT1, MCT4,…

Läs mer

Arbetsmiljö i travstallar

Qiuqing Geng, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047140

Sammanfattning av slutrapport Projektet har syftat till att undersöka hur arbetsmiljön är i travstallar för att minska riskerna för arbetsskador hos personal vid arbete med hästar. Studien gjordes i 10…

Läs mer

Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst

Viveca Båverud, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047308

Sammanfattning av slutrapport Övre luftvägsinfektioner är den huvudsakliga orsaken till prestationsnedsättning hos hästar. Förbättrad diagnostik för sådana infektioner, både för virus och bakterier, är ovärderlig för hästnäringen. Kvarka, en av…

Läs mer

Avelsframsteg och selektionsstrategier baserade på integrerade avelsindex för svenska ridhästar

Åsa Viklund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847216
Läs mer

Felles nordisk avlsverdivurdering av ridehester- INTERSTALLION NORDEN

Odd Vangen, Universitetet for miljø og biovitenskap
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947087
Läs mer

Hästen som naturvårdare

Carina Palmgren Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747214
Läs mer

Studier av mekanismer för melanomuppkomst hos avblekbar skimmel i syfte att utveckla behandlingsmetoder

Anna Golovko, Uppsala universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047299

Skimmlar har en mycket stor predisponering för melanomutveckling. 80% av skimmlar utvecklar melanom av benign grad, som sedan till stor del blir malign. Dessa tumörer orsakar olika hälsoproblem hos hästen…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.