Hästen som terapeutiskt verktyg - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet

Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547117
Läs mer

Hur påverkar inhalerbara partiklar i stallmiljön uppkomsten av luftvägsinflammationer hos människor och hästar?

Lena Elfman, Uppsala universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
H0647157
Läs mer

Ett hammarslag för mycket - En undersökning av hovslagarnas arbetsmiljö

Stefan Pinzke, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947161

Sammanfattning av slutrapport Genom frågeformulär till 384 hovslagare och fältstudier på 5 arbetsplatser undersöktes hovslagares fysiska hälsa och arbetsmiljö. Studierna visade att hovslagarna trivs med sitt arbete men också att…

Läs mer

Molekylärbiologiska studier av hästpatogena streptokocker för ökad kunskap om sjukdomen kvarka

Bengt Guss, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747197

Sammanfattning av slutrapport I projektet har vi studerat potentiella virulensfaktorer hos S. equi samt S. zooepidemicus. Cell- och molekylärbiologiska metoder har använts för att studera olika grupper av bakteriella proteiner…

Läs mer

Betydelsen av lågvirulenta virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar

Karl Ståhl, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947319

Sammanfattning av slutrapport En grupp travhästar följdes under 13 månader för att undersöka betydelsen av subkliniska luftvägsinfektioner. Blodprov togs varje månad och analyserades för ett antal luftvägsviroser. Hästar med antikroppar…

Läs mer

Framåt marsch! Ridsportens pedagogik, ledarskap och lärandemiljö – från militärutövning till en idrott för flickor.

Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047024

Projektets övergripande syfte är att visa på vilka kritiska punkter som inryms i ridlärarrollen utifrån den utveckling och det paradigmskifte med avseende på genus som har skett. Studien syntetiserar tre…

Läs mer

Karkanalenes rolle i leddinfeksjoner hos føll

Kristin Olstad, Norges veterinærhøgskole
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147117

Sammanfattning av slutrapport Hovedmål var å undersøke om leddinfeksjon, en vanlig avlivningsårsak, oppstår ved at bakterier binder seg til vekstbrusk via porer i blodårene i karkanalene i vekstbrusken hos føll.…

Läs mer

Inflammationsmediatorers betydelse vid osteoarthrit (OA) hos häst.

Stina Ekman, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047008

Sammanfattning av slutrapport Inflammation i leder är den vanligaste anledningen till att tävlingshästar blir halta. Orsaken är oftast att en led överbelastas när hästen springer och en inflammation uppstår, som…

Läs mer

Skyddstäckning av hö för att motverka mögeltillväxt under vinterlagring

Martin Sundberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847209

Sammanfattning av slutrapport I detta projekt undersöktes i tre försök om kommersiellt tillgänglig fiberduk som täckningsmaterial kan förhindra eller avsevärt begränsa uppfuktning och mögeltillväxt i hö under vinterlagring. I försöken…

Läs mer

Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar

Jean-Francois Valarcher, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247140

Herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2 och -5) har påvisats ofta hos hästar över hela världen, men det är oklart om de kan orsaka sjukdom. I den här studien undersöktes…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners