Rörelseasymmetrier i ridhästpopulationen - biologisk variation eller hälta?

Marie Rhodin, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2013
Projektnummer
H1347029

I en tvärsnittsstudie har rörelseasymmetrier hos svenska ridhästar studerats med hjälp av sensorbaserad rörelseanalys. Den vertikala rörelsen av huvudet och korset mättes på 222 hästar då de travade på rakt…

Läs mer

Undersökningar av ehrlichiainfektioner hos hästar

Peter Franzén, ATG Hästklinikerna AB
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
0447005
Läs mer

Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst (Delstudie 2: ryttare-ridlärare)

Charlotte Lundgren, Linköpings universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2013
Projektnummer
H1347083

I ”Delstudie 2: Ryttare-Ridlärare” vidareutvecklas de multimodala interaktionsanalyserna av materialet som samlades in inom den av Stiftelsen Hästforskning finansierade första delstudien i projektet ”Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning”.…

Läs mer

Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst

Stina Ekman, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447045
Läs mer

Genetiska analyser av olika indikatorer på hållbarhet hos svenska ridhästar

Åsa Braam, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
H0647161
Läs mer

Ridning, funktionsnedsättning och identitet. En studie av ridningens psykosociala betydelse för personer med funktionsnedsättningar

Pia Lundquist Wanneberg
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147005

Sammanfattning av slutrapport Syftet med projektet var att undersöka ridningens inverkan på identitetsskapandet hos personer med funktionsnedsättningar. Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med femton personer från femton…

Läs mer

Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: En pilotstudie av osteochondrose og Birkelandfraktur hos hest

Gunnar Klemetsdal, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247154

Ett mål i prosjektet var å verifisere QTL funnene som tidligere er rapportert av Lykkjen og medarbeidere på osteokondrose og Birkelandfraktur på varmblodstraver. Ved å øke materialet betydelig falt mange…

Läs mer

En jämförelse och utveckling av olika objektiva rörelseanalyssystem vid bedömning av hältor.

Marie Rhodin, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247074

Stor variation har setts mellan veterinärer som bedömer hältor hos hästar och ny teknik med små sensorer har utvecklats för objektiv hältbedömning. Dessa system blir mer och mer vanliga i…

Läs mer

Vårdhygien inom svensk hästsjukvård i relation till vårdrelaterade infektioner med särskilt fokus på MRSA.

Ulrika G Andersson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847228

Sammanfattning av slutrapport Världen ses en ökning av multiresistenta bakterier och det finns infektioner som inte går att behandla. Inom svensk veterinärmedicinen tilltar problemet med multiresistenta bakterier. Syftet med projektet…

Läs mer

Corneal Cross Linking (CXL) - en klinisk studie för att utvärdera CXL som behandlingsmetod vid hornhinnesår hos häst.

Björn Ekesten, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147043

Vi har jämfört konventionell behandling av kornealsår med Corneal Collagen Crosslinking (CXL) hos häst. Kontrollhästar gavs ögondroppar med antibiotika eller antimykotika och vid tecken på smältning även hämmare av enzymaktiviteten.…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.