Genetisk kartläggning av kandidatgener som reglerar sommareksem hos häst

Gabriella Lindgren, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447002
Läs mer

Reaktiva syreföreningar (ROS, ”Reactive oxygen species”) i hingstsperma; förekomst, spermiepåverkan och möjlighet till kontroll.

Jane Morrell, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747189
Läs mer

Spolmasksmitta hos föl och i fållor på stuterier med skilda skötselstrategier samt olika avmaskningsmedels effekt på utskiljning av spolmaskägg.

Eva Osterman Lind, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
V0747002
Läs mer

Utveckling av snabbtest för diagnostik i fält av inflammatoriskt tillstånd hos häst

Anki Koch-Schmidt, Högskolan i Kalmar
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547136
Läs mer

Kostnadseffektiv allväders paddock för häst: praktisk tillämpning

Hans von Wachenfelt, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147167

Ytskicktets utförande hos konstruktionen minskade ytvattenflödet och stabiliserade dräneringsflödet över hela två-års perioden, vilket gav provytan stabilitet och en torr yta. Jämfört med tidigare studier var koncentrationen av totalkväve, totalfosfor,…

Läs mer

TRAFIKSÄKERHET TILL HÄST - olycksutveckling, attityder och beteenden

Stefan Pinzke, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547003
Läs mer

Interaktion mellan olika vallfoder och hästens grovtarm med avseende på mikrobiell sammansättning, biokemisk aktivitet och passagehastighet

Cecilia Müller, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
0447053
Läs mer

In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal.

Constanze Fintl, Norge Veterinær Høgskole
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147076

Prosjektet hadde som mål å øke vår forståelse for de mekanismer som genererer og opprettholder normal tarmmotorikk hos hest. Intracellulære elektrofysiologiske studier karakteriserte derfor det normale elektriske mønsteret i hestens…

Läs mer

Kontruktion och underhåll av underlag på travbanor– mätning av fysikaliska och funktionella egenskaper

Lars Roepstorff, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047306

Syftet med detta projekt är att minska risken för ortopediska skador som är relaterade till de underlag som travhästar tränas och tävlas på. Vi har utvecklat en mekanisk hov som…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners