Vårdhygien inom svensk hästsjukvård i relation till vårdrelaterade infektioner med särskilt fokus på MRSA.

Ulrika G Andersson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847228

Sammanfattning av slutrapport Världen ses en ökning av multiresistenta bakterier och det finns infektioner som inte går att behandla. Inom svensk veterinärmedicinen tilltar problemet med multiresistenta bakterier. Syftet med projektet…

Läs mer

Corneal Cross Linking (CXL) - en klinisk studie för att utvärdera CXL som behandlingsmetod vid hornhinnesår hos häst.

Björn Ekesten, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147043

Vi har jämfört konventionell behandling av kornealsår med Corneal Collagen Crosslinking (CXL) hos häst. Kontrollhästar gavs ögondroppar med antibiotika eller antimykotika och vid tecken på smältning även hämmare av enzymaktiviteten.…

Läs mer

Genetisk studie av en utvecklingsrubbning i extremitetsskelettet (krumma föl) hos shetlandsponny

Gabriella Lindgren, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847211

Sammanfattning av slutrapport Målet är att identifiera den gen och mutation som reglerar utvecklingen av den ärftliga defekten krumma föl hos shetlandsponny. Defekten yttrar sig i form av att ulna…

Läs mer

Träningsstrategier, underlagsanvändning, förlorade träningsdagar och skador på rörelseapparaten hos hopphästar

Agneta Egenvall, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047038

Sammanfattning av slutrapport Trettioen professionella hopphästryttare med totalt 263 hästar från Holland, Sverige, Schweiz och Storbritannien fick föra dagbok över träning, underlagsanvändning och hästarnas hälsoproblem i ca 6 månader. Mängden…

Läs mer

Studier av Streptococcus equi i syfte att utveckla metoder för att förhindra kvarka

Bengt Guss, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
0447057
Läs mer

Metabolt svar i skelettmuskel hos hästar som utfodrats med enbart vallfoder eller en foderstat med vallfoder och kraftfoder

Jan Erik Lindberg, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147201

Syftet var att analysera metabola förändringar i muskel som inducerats av olika foderstater. Hypotesen var att utfodring med enbart vallfoder (som ökar produktionen av ättiksyra i tarmen) stimulerar en aerob…

Läs mer

'Biologisk leddbehandling' - cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS)

Cathrine Fjordbakk, Norges veterinærhøgskole
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247030

Autologt kondisjonert serum (AKS) er en form for biologisk leddbehandling som brukes i hestepraksis. AKS lages fra pasientens blod, ved at blodcellene stimuleres til å produsere betennelsesdempende stoff. Sluttproduktet injiseres…

Läs mer

Arbete, kultur och makt i svensk trav- och galoppsport 1900-2005

Susanna Hedenborg, Malmö högskola
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547154
Läs mer

Hur ska vi avelsvärdera utländskt avelsmaterial och vilken betydelse har importerna för svensk ridhästavel ?

Emma Thorén Hellsten, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447059
Läs mer

Epidemiologiska studier av spolmasksmitta hos föl vid svenska stuterier med fokus på äggens överlevnad i olika miljöer.

Johan Höglund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747206
Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners