Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter.

Espen Arnevik, Oslo Universitetssykehus - Aker
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047212

Dette prosjektet har som målsetning å analysere effekten av heste-assistert terapi (HAT) for unge rusavhengige pasienter henvist til Oslo Universitets Sykehus (OUS). Resultatene fra prosjektet inbefatter en analyse av publiserte…

Läs mer

Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform

Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847214

Sammanfattning av slutrapport Projektets syfte var utveckla metoder för att på ett objektivt sätt kunna utvärdera ryttarens sits och sadelns tillpassning med hjälp av en tryckmätningsvojlock. I studien ingår fyra…

Läs mer

Exponering för olycksfallsrisk och fysisk belastning vid rid- och travskolor.

Niklas Adolfsson, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547189
Läs mer

Karies hos häst - studier av immunsvaret mot Streptococcus devriesei

Eva Wattrang, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
H0647176
Läs mer

Effekten av 1% väteperoxidkräm (LHP) på bakteriell kolonisation och sårläkning hos häst

Hans Broström, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947065

Resultat har presenterats vid tre int. kongresser: 20th ECVS Ann Scientific Meeting,Gent, Belgien,7-9 Juli, 2011, 23rd Conf of the European Wound Management Assoc, EWMA, Köpenhamn · Danmark,15-17 Maj, 2013 och…

Läs mer

Salmonellasmitta i rasthagar - praktisk handledning för marksanering.

Ann Albihn, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847229
Läs mer

Fruktsammare hästar - hur ska insamlade uppgifter bäst utnyttjas vid val av hingst och sto?

Susanne Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147105

För hästuppfödare har det avgörande ekonomisk betydelse att ston som betäcks blir dräktiga, och att dräktigheter leder till levande föl. En god reproduktionsförmåga hos hingstar och ston är en grundförutsättning…

Läs mer

Biomarkörer för inflammation och bindvävens hälsotillstånd i leden hos hästar under intensiv träning

Stina Ekman, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
H0547061
Läs mer

Genetisk kartläggning av kandidatgener som reglerar sommareksem hos häst

Gabriella Lindgren, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2005
Projektnummer
0447002
Läs mer

Reaktiva syreföreningar (ROS, ”Reactive oxygen species”) i hingstsperma; förekomst, spermiepåverkan och möjlighet till kontroll.

Jane Morrell, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747189
Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.