Hästhålln. i tätortsnära områden, miljö och attityder-delproj. 1. Attityder kring hästhålln. - lukt, allergener o andra störningar

Catharina Svala, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2004
Projektnummer
0447050
Läs mer

Hjertefunksjon hos kaldblodstravere

Constanze Fintl, Norge Veterinær Høgskole
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247051

Sammanfattning av slutrapport Prosjektet hadde som overordnet mål å undersøke i hvilken grad avledningsforstyrrelser forekommer hos normalt presterende kaldblodstravere. Studien ville dermed også gi et bedre grunnlag for å kunne…

Läs mer

Användning av spridningsmodeller för beräkning av luftspridning av hästallergen och lukt från hästanläggningar

Lena Elfman, Uppsala universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847240
Läs mer

Utvärdering av hästars rörelsemönster vid longering.

Karin Roethlisberger Holm, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047100

Sammanfattning av slutrapport Hos många friska hästar som longeras blir huvud- och bäckenrörelsen naturligt asymmetrisk vilket skulle klassats som en hälta om den setts på rakt spår. Den tydligaste asymmetrin…

Läs mer

Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom - en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång

Johan Bröjer, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2013
Projektnummer
H1347212

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är vanligt förekommande och karaktäriseras av insulinresistens (IR), fetma och ökad risk för fång. Vid IR svarar kroppens celler dåligt på det insulin som frisätts efter…

Läs mer

Förbättrad syrsättning av blodet under hästnarkos: optimering av ventilations/lungblodflödematchningen med kväveoxid

Görel Nyman, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047287

I veterinärmedicinsk praktik har det visat sig riskfyllt att söva hästar. Syrebrist som uppstår när hästen är sövd och placerad i ett onormalt kroppsläge kan vara en bakomliggande faktor. Med…

Läs mer

Ett riktigt hästarbete

Stefan Pinzke, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747170
Läs mer

Benzimidazolresistens hos hästens spolmask

Eva Tydén, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2011
Projektnummer
H1147027

Hästens spolmask är den mest patogena parasiten hos föl och yngre hästar. I Sverige och i flera andra länder har spolmasken utvecklat resistens mot makrocykliska laktoner (ex Ivermektin). Sammantaget har…

Läs mer

Hållbarhetsstudie på adrenokotrikotropt hormon (ACTH) i blodprov från häst

Inger Lilliehöök, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247096

Analys av adrenokortikotropt hormon (ACTH) i plasma är en viktig del vid diagnostik av PPID (equine pituitary pars intermedia dysfunction), vilket är en sjukdom som drabbar många gamla hästar. I…

Läs mer

Betydelsen av Nicoletella semolina hos hästar med luftvägsproblem

Ingrid Hansson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847230
Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.