God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre helse

Astrid Johansen, Bioforsk
Status
Avslutat
Ansökningsår
2009
Projektnummer
H0947219

Sammanfattning av slutrapport Prosjektet har gitt ny kunnskap, både om norske hesteeiere og deres hestehold, holdninger til og bruk av grovfôr til hest. Resultatene indikerer at det kan være omtrent…

Läs mer

Nya metoder för utvärdering och optimering av fertilitet hos avelshingstar

Jane Morrell, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047052

Sammanfattning av slutrapport Hypotesen att en förbättring av kvaliteten hos spermiedoser för artificiell insemination (AI) med Single Layer Centrifugation (SLC) genom Androcoll-E leder till en ökad dräktighetskvot testades hos ston…

Läs mer

Detektionsmetoder för tidiga osteoartrosförändringar i hasleden hos islandshästen med hjälp av tre-dimensionella morfometriska parametrar, bilddiagnostisk och molekylära markörer.

Kerstin Hansson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847237

Sammanfattning av slutrapport Benspatt (osteoartros/osteoartrit) är en vanlig sjukdom i haslederna hos islandshästen med påverkan på hästens hållbarhet. Tidigare studier har visat att hos islandshästar som är äldre än 8…

Läs mer

Glukokortikoider till häst - säker användning ur ett dopnings- och behandlingsperspektiv

Carina Ingvast-Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047221

Syftet var att för dexametason fastställa eventuellt samband mellan plasmakoncentration och effekt som är grunden för säker samt effektiv terapi och för antidopningsarbete, vilket tryggar en god hästvälfärd. Koncentrationen av…

Läs mer

Ridterapi - fakta och framtid

Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola
Status
Avslutat
Ansökningsår
2008
Projektnummer
H0847226
Läs mer

Hästvälfärd, intressekonflikter och normativ etik

Petra Andersson, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2010
Projektnummer
H1047174

Sammanfattning av slutrapport Studien diskuterar och analyserar den aktuella debatten om hästvälfärd som pågår såväl inom som utom Hästsverige. En central fråga har varit vilken sorts krav det är rimligt…

Läs mer

Salmonellasmitta i rasthagar - smittspridare till hästar och miljö

Ann Albihn, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2007
Projektnummer
H0747195
Läs mer

Effekt av foderstatens proteininnehåll på koncentrationen av glykogen och aminosyror i muskulaturen efter ett simulerat travlopp

Birgitta Essen-Gustavsson, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2006
Projektnummer
H0647173
Läs mer

Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling

Harry Blokhuis, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2012
Projektnummer
H1247017

Projektets mål var att utveckla ett återkopplingssystem för resultat från hästvälfärdsbedömningar och bedöma effekten av olika sorters återkoppling. välfärdsbedömningar utfördes av 365 hästar i 21 stall. I nästa fas delades…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners